Kıbrıs'ın Enerjisi
Kıbrıs Türk Petrolleri Ltd.

SAĞLIK, TEKNİK EMNİYET ve ÇEVRE KORUMA (SEÇ) 
POLİTİKASI

İş Sağlığı ve Emniyeti, Çevrenin Korunması
    Kıbrıs Türk Petrolleri yönetiminin çalışma prensipleri arasında ilk sırada yer almaktadır.

İş Kazalarının ve Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi ile ilgili her türlü tedbiri almak Şirket Yönetiminin amacıdır.

Aşağıdaki taahhütlerimiz  bu amaca ulaşmamızda bizlere yardımcı olacaktır:

• Tehlikeleri daima önceden belirlemek, Sağlık, Emniyet ve Çevre Korunmasına ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem almak,

• Doğal kaynakları ve her türlü enerji kaynağını en verimli ve ekonomik şekilde kullanmak,

 Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğini kontrol altına almak ve önlemek, iş emniyeti ve insan sağlığını tehdit eden faktörlerin olumsuz etkilerine karşı önlemler almak,

• Tüm çalışanlarımızı, bayilerimizi, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi ve müteahhitlerimizi  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularında bilinçlendirmek, eğitimle desteklemek,

• Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz, rakiplerimiz, komşu işletmeler ve kamu çıkarlarını gözeten kuruluşlar ile işbirliği yapmak, onları dinlemek ve taleplerine samimi cevaplar vererek  Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması performansımızı ileriye götürmek ve sürekli geliştirmek,

• Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek, olaylar ve kazalarla ilgili gerçekçi raporlar vermek, bu raporları çalışanlarımız ile paylaşarak bunlardan bir ders çıkarılmasını sağlamak,

• Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunması konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirmek,

• Bu politikayla ilgili Ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uymak,

 Bu politikamızı topluma açık tutmak.

Tüm Kıbrıs Türk Petrolleri çalışanları,Tanker Şöförleri ve Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde çalışan müteahhit elemanları Sağlık, Emniyet ve Çevrenin Korunmasından sorumludur. Tesislerde ve Genel Müdürlükte görevli yöneticiler bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını temin etmekle ve bu konulardaki performansımızı  geliştirerek şirketimizin kamuoyundaki saygınlığını arttırmakla yükümlüdürler.

Ocak 2014

Cem ARAT

Genel Müdür